Lærervejledning

Herunder finder du lærervejledningen til opgaverne i Bedst til Hest.

Dansk

Opgaven er tværfaglig med matematik og meget baseret på viden, der skal hentes fra hjemmesider. Det vil nok være en god ide at lave en fælles introduktion til rideforbund.dk og dif.dk.

Derudover skal eleverne vejledes til at lave en præcis søgning via søgemaskine. Her kan med fordel søges på “største sportsgrene i Danmark”.

Diskuter med eleverne, hvad der forstås ved værdier. Vi har her spurgt efter værdier på skolen, men det kan også være værdier fra forældre, fritidsaktiviteter eller andre steder, der påvirker børnene.


Læringsmål efter 4. klassetrin

 • Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.
 • Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.
 • Færdigheds- og vidensområder: Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.

 

Læringsmål efter 6. klassetrin

 • Læsning: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
 • Færdigheds- og vidensområder: Eleven kan gengive hovedindholdet af fagtekster.
 • Eleven kan anvende grafiske modeller til at få overblik over teksters struktur og indhold.
  Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

Her vil det være en oplagt ide, at læreren starter med at lave en quiz for eleverne. Der kan vælges den form, som bedst viser forslag for eleverne, i forhold til de arbejdsformer de kender i forvejen. Nogle vil være bekendte med Kahoot, mens det sikkert for nogen vil være helt nyt.

Alle former for quiz vil kunne fungere.

Nogle elever skal sikkert guides til at komme i gang med relevante spørgsmål til deres quiz, men der er mange emner at tage hul på. Se inspiration til spørgsmål her.


Læringsmål efter 4. klassetrin

 • Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.
 • Færdigheds- og vidensområder: Eleven kan udarbejde ideer på baggrund af andre tekster.

Læringsmål efter 6. klassetrin

 • Fremstilling Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 • Færdigheds- og vidensområder: Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre.

Tag evt. på besøg på en rideskole, og stil spørgsmål til dem, eller lad dem fortælle om, hvordan hestens hverdag er hos dem. Hvis det ikke er muligt, vil det være godt med en elev eller gæstelærer, der kender til hestens hverdag.

Ryttermærkerne er fra Dansk Rideforbund, og der kan findes meget viden på rideforbund.dk, som er den samme hjemmeside som benyttes i opgaven om Dansk Ride Forbund.


Læringsmål efter 4. klassetrin

 • Læsning Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden. 

 

Læringsmål efter 6. klassetrin

 • Læsning: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
 • Tekstforståelse: Eleven kan gengive hovedindholdet af fagtekster.

Her er givet eksempler på spørgsmål i opgaven, men der kan godt nævnes flere. Samtidig kan der tages en drøftelse af, hvordan man henvender sig til personer, som man gerne vil interviewe, og få noget viden ud af. Husk at få en snak omkring brugen af billeder, og hvad man fortæller den interviewede omkring formål for interviewet og brugen af billeder.


Læringsmål efter 4. klassetrin

 • Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
 • Færdigheds- og vidensområder: Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.
  Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer

Læringsmål efter 6. klassetrin

 • Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 • Færdigheds- og vidensområder: Eleven har viden om fremstillingsprocesser
 • Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre.

Der findes rigtig mange talemåder. Mange er ikke længere en del af daglig tale, mens andre stadigvæk bliver brugt. Vi har her samlet nogle af de mange, som har relation til hest.

Der kan med fordel gives eksempler på andre talemåder, så eleverne får en forståelse af, hvordan man forstår dem.

 • Man skal ikke gå over åen efter vand
 • Man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus
 • Det er ikke til at se skoven for bare træer

Der er mange at tage af, se f.eks. ordsprogogtalemaader.dk


Læringsmål efter 4. klassetrin

 • Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Sprogforståelse: Eleven har viden om fortolkningsmuligheder.

Læringsmål efter 6. klassetrin

 • Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Introduktion til opgaven kan angribes på mange forskellige måder.

Vis en kortfilm, beskriv de fire discipliner fra VM, fortæl eleverne omkring de forskellige processer i forbindelse med planlægning og optagelse af film, introduktion til online værktøjer osv.

Der kan findes meget god inspiration på ”små produktioner” på smaap.dk


Læringsmål efter 4. klassetrin

 • Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.
 • Færdigheds og vidensområder: Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.
  Eleven kan opdele fremstillingsprocessen i mindre dele.

 

Læringsmål efter 6. klassetrin

 • Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 • Færdigheds og vidensområder –mål: Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre.
 • Eleven kan udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner
 • Eleven har viden om synopse, manuskript og storyboard.

Vis eleverne eksempler på sportsreportager fra både trykte og online medier. De kan derefter selv søge videre efter andre eksempler, hvis de mangler inspiration til at komme i gang.

Derudover vil en gennemgang af reportagens opbygning være relevant, og inspiration til vinkler de kan angribe.


Læringsmål efter 4. klassetrin

 • Fremstilling; Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.
 • Færdigheds-og vidensområder: Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder
 • Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer.


Kompetencemål efter 6. klassetrin

 • Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 • Færdigheds-og vidensområder – mål: Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre.

Eleverne kan finde andre fagbøger for børn på skolebiblioteket, og derigennem se hvad en fagbog indeholder. De kan også finde inspiration til form og layout af deres egen fagbog.


Læringsmål efter 4. klassetrin

 • Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.
 • Færdigheds- og vidensområder: Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder
 • Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer

 

Læringsmål efter 6. klassetrin

 • Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 • Færdigheds- og vidensområder: Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre.
 • Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster

Matematik

Som indledning til arbejdet med dressurbaner, kan man vise en video med dressur:

Her er eksempel fra seneste World Cup Herning 2021 med vinderen Cathrine Laudrup Dufour.

Her kan man se, hvordan rytteren benytter banen, og måske bedre forstå placeringen af bogstaverne langs siderne.

Eleverne kan selv finde på flere opgaver ud fra de to baner.


Læringsmål

 • Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser.
 • Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger.

Vis evt. en ekvipage, der gennemfører en springbane som indledning. Der kan også tales lidt om, hvordan man tæller fejl og når frem til den endelige vinder.

Et fejlfrit ridt indenfor tidsgrænsen giver nul point. Nedrivninger giver 4 point og en tidsfejl giver 1 point for hver 4 sekunder, der rides langsommere end den fastsatte tid. Ryttere, der er fejlfrie, rider omspringninger til der er fundet en vinder. Se mere detaljeret reglement her.

Baneskitsen i opgaven er tegnet i målestoksforhold 1:300. Eleverne kan indtegne den bane, de mener der er realistisk at ride. Husk at banen skal rides/tegnes i den rigtige rækkefølge fra start, over 1-11 og i mål. Derefter kan de lægge en snor/noget garn ovenpå banen, og måle længden af snoren i cm.

Når de så ganger med 300 og derefter dividerer med 100, har de den distance ekvipagen har tilbagelagt i m. De kan også bare gange længden af snoren med 3 første gang, det vil give samme resultat.


Her er yderligere information om baneskitser

Læs artikel om banebygger Bo Bak Hansen, og se skitse af OL-banen fra Tokyo

Se den danske OL-deltager Andreas Schou ride for kvalifikation til finalen


Link til mere viden om ridesport under OL i Tokyo

DRF’s Unghestechampionat på Blue Hors 2021­ – Målestoksforhold 1:260

Se rytter ride banen igennem

Banen skridtes/gås igennem forud for springningen

Der er meget inspiration til udformning og farvelægning af modeller af forhindringer i videoerne ovenfor eller på hjemmesider.


Læringsmål

 • Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser.
 • Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger.

Forslag til webshops, der kan benyttes til opgaven: horze.dk, abrideudstyr.dk, msrideudstyr.dk. Der findes mange flere. Ovenstående er tilfældige forslag.

Regnearket kan udvides med mere udstyr til hesten eller plejeprodukter til hest og rytter.

Til konkurrencer og stævner benyttes en speciel beklædning. Der kan opstilles et nyt regneark til at beregne, hvad det udstyr vil koste.


Læringsmål

 • Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi.
 • Eleven kan udføre beregninger med procent, herunder med digitale værktøjer.

Historie

Start med at høre eleverne, hvor de ved heste har været og bliver brugt. Derefter kan listen med eksempler præsenteres, og eleverne kan igen byde ind med forslag.

Præsenter forskellige heste og anvendelse af dem.

Link til alt du bør vide om heste og hesteracer.

Der findes meget mere viden på andre hjemmesider.


Læringsmål

 • Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.
 • Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie.

Idræt

Opgaverne kan laves med eller uden kæphest, og man kan lave dem med hestelignende bevægelser eller almindelige rytmiske trin.

Vis eleverne og lær dem en lille sammensætning med forskellige trin fra dressur eller dans.

Gennemgå herefter nogle eksempler på musik, og hvordan man kan bruge musikken. Tælle takter, gentage sekvenser på stykker der ligner hinanden osv.

Der er på vist mange eksempler på forskellige trin fra dressur og dans, som eleverne herefter kan bruge i deres egne programmer. De kan selvfølgelig også bruge trin, der ikke er vist som eksempler.

Hvis man ønsker det, kan der gives karakterer/point for præstationen.


Læringsmål

 • Eleven kan udføre rytmiske bevægelsessekvenser til musik.
 • Eleven har viden om tempo, puls, rytme og takt.
 • Eleven har viden om brug af rum, relation og bevægelsernes dynamik.

Ponygames er i princippet gode gammeldags stafetter, som eleverne formodentlig har prøvet tidligere. Der kan udvikles egne nye stafetter eller findes inspiration her.


Ponygames kan også bruges til konkurrencer mod andre klasser/årgange eller forældrearrangementer, hvor der dystes mod forældre.


Læringsmål

 • Eleven kan udføre sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter
 • Eleven kan opstille individuelle og fælles regler.
 • Eleven kan organisere nye og gamle idrætslege.

Eleverne skal selvfølgelig instrueres i sikkerhed på cyklen, og hvordan man styrer samtidig med at lansen skal fange ringen.

Her er videoeksempler på rigtig ringridning til hest og forskellige udgaver på cykel:

Aktiviteten kan også bruges til forældrearrangementer eller et arrangement for hele skolen. Nogen skal måske køre på trehjulet cykel?


Læringsmål

 • Eleven har viden om nye og gamle idrætslege.
 • Eleven kan skifte mellem balance og ubalance i bevægelse.
 • Eleven har viden om vægtfordeling, understøttelsesflade, spænding og afspænding.

På hjemmesiden fra Aalborg Sportshøjskole, findes der billeder af øvelserne og samtidig forklaring om, hvilke muskelgrupper og andre funktioner øvelserne styrker.


Læringsmål

 • Eleven kan samtale om fysisk aktivitets betydning for en sund livsstil.
 • Eleven kan udføre basal grundtræning.
 • Eleven har viden om grundtræningselementer.
 • Eleven kan anvende balance og kropsspænding.
 • Eleven har viden om vægtfordeling, understøttelsesflade, spænding og afspænding.

Det bliver nok vanskeligt, at lave øvelser der rigtig ligner voltigering på redskaber, hvor underlaget er hævet i luften. Der kan dog laves mange sjove behændigheds- og akrobatikøvelser, også to og to eller flere, på både træplint og skumplint.

Der kan evt. løbes volter, cirkler, før man laver sine øvelser på plinten.

Brug evt. musik til at gøre præsentationen helt lækker.

Se videoer i opgaven for inspiration.

Her er link til video fra TV2 Lorry om de ukendte danmarksmestre.


Læringsmål

 • Eleven har viden om grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter
 • Eleven kan udføre sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter.
 • Eleven kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter.
 • Eleven har viden om vægtfordeling, understøttelsesflade, spænding og afspænding.
 • Eleven kan skifte mellem balance og ubalance i bevægelse

Engelsk

Der kan startes med en præsentation af de tre hesteevents og forskelligheden mellem dem for eleverne. Alternativt kan eleverne i tre grupper forberede en præsentation for de øvrige.

Derefter gennemgås de elementer, som de skal skrive om i opgaven. Hvor kan de finde info om fly, tog, vejr, osv.

Ham Polo Club

Royal Ascot

Grand National: tjek “research & statistics”


Læringsmål

 • Eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner.
 • Eleven kan med støtte kort tale om faktuelle emner.
 • Eleven kan anvende ord og fraser fra hverdagssprog og enkelt fagsprog.
 • Eleven kan vælge gættestrategier i forståelse af ukendt ordforråd.
 • Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fagtekster.
 • Eleven kan skrive enkle, informerende tekster.
 • Eleven kan skrive små fortællinger.
 • Eleven kan skrive forståeligt og sammenhængende på engelsk.
 • Eleven kan anvende gættestrategier under læsning.
 • Eleven kan give eksempler på forskelle og ligheder mellem kultur- og samfundsforhold i eget land og i engelsksprogede områder

Gennemgå betydning af factbook med eleverne.

Factbook about Polo er lavet som eksempel i “Book Creator” på Skoletube.

Hvis du har adgang, skal du logge på skoletube og “join kanal”. Brug denne kode: 14874902.

Her kan eleverne også lave deres egen factbook, og læse hinandens.

Når eleverne skal finde info om de fire discipliner på engelsk, kan det anbefales at bruge dette link.


Læringsmål

 • Eleven kan forstå hovedindholdet i lette fagtekster.
 • Eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner.
 • Eleven kan med støtte kort tale om faktuelle emner.
 • Eleven kan anvende ord og fraser fra hverdagssprog og enkelt fagsprog.
 • Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fagtekster.
 • Eleven kan skrive enkle, informerende tekster.

Natur/teknologi

Eleverne kan søge viden på forskellige hjemmesider, for at finde svar på spørgsmålene.

Det kan også være en fælles gennemgang på klassen.

Her er hjemmeside, der giver svar.

Spørgsmål 2 og 3 vil med fordel kunne besvares ved besøg på rideskole eller ved en hesteejer. Hvis det ikke er muligt, skal de forskellige elementer fremskaffes til undervisningen på skolen.


Læringsmål

 • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.
 • Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.

En opgave der lægger op til snak omkring de mange betegnelser og navne for dele af hestekroppen.

Det vil være oplagt at tale om sammenfald med betegnelser fra menneskekroppen. Legene med ord på hesten kan varieres efter behov, men vil give børnene motivation til at lære de rigtige benævnelser.


Læringsmål

 • Eleven har viden om dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.

Der kan søges på mange forskellige dele af hestens udvikling på nettet.

Her er to sider der giver et historisk perspektiv:

 

Opgaven kan også sættes sammen med opgaven om Hestens anvendelse gennem tiden, hvor nogle elever så koncentrerer sig om udvikling og andre om anvendelse.


Læringsmål

 • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.
 • Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling.

Håndværk og design

Hvis man kan få fat i en rigtig hestesko, kan man prøve forskellen på at kaste med den eller en lavet af krydsfiner.

Man kan evt. også se hvem der kan kaste længst med hesteskoen i stedet for præcisionskast mod rundstok.


Læringsmål

 • Eleven har viden om tilladte maskiner.
 • Eleven har viden om elementære sikkerhedsforanstaltninger og risikomomenter, når man fær-des i et værksted.
 • Eleven kan alene eller i fællesskab fremstille produkter efter oplæg.

Kæphesten kan bruges til mange af de øvrige opgaver i materialet, og kan laves helt efter egen fantasi og lyst.

Der kan laves en stald til klassens/skolens kæpheste, hvor de kan stå, når de ikke bliver brugt.


Læringsmål

 • Eleven har viden om farver, formsprog og æstetiske udtryk.
 • Eleven kan fortælle om idéer til et produkt.
 • Eleven har viden om enkle håndværksmæssige arbejdsprocesser.

Kun fantasien sætter grænser for hvordan forhindringerne til kæphestespringbanen skal se ud.

Panduro har bud på en meget enkel og umalet forhindring, som efterfølgende kan dekoreres efter eget ønske. Se guide her.


Her er andre forslag til forhindringer

 

Læringsmål

 • Eleven har viden om formålet med informations- og inspirationskilder.
 • Eleven kan alene eller i fællesskab. fremstille produkter efter idéer.
 • Eleven har viden om at arbejde undersøgende med håndværk efter hensigt.

Billedkunst

Der kan gives en indledning med introduktion til farvelægning og skygger, så man kan tegne en hest der står i front på en vilkårlig baggrund.

Der også udfordres med at lave en tegneserie, eller en anden fortælling, hvori der indgår tegninger med heste.


Læringsmål

 • Eleven har viden om forskellige tegneteknikker og materialer.
 • Eleven kan inddrage omgivelserne i billedfremstilling.

Madkundskab

Giv en introduktion til eleverne omkring forståelsen af et mesterværk. Se evt. et afsnit af den store bagedyst på DRtv.

Tal om smag, snit og fyld, så eleverne kan træffe de rigtige valg.

Der er rigtig mange muligheder, så forberedelsen er vigtig.


Læringsmål

 • Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt fagord og begreber i en opskrift.
 • Eleven har viden om grundsmage, konsistens og aroma.
 • Eleven kan vurdere mads æstetiske indtryk og udtryk.

Her kan tales om vegetarisk måltid kontra et måltid med kød. Der kan også eksperimenteres med forskellige slags fyld i tortillaen. Her er valgt hestebønner i forhold til materialets tema.


Læringsmål

 • Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø.
 • Eleven kan lave mad efter en opskrift.

Der findes mange typer af godbidder, så der kan også vælges en anden variant.

Søg selv på nettet eller kig her.


Læringsmål

 • Eleven kan lave mad efter en opskrift.
 • Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker.