Matematik

Model af dressurbane

Dressur er en konkurrenceform inden for hestesport, hvor hestens lydighed, smidighed i bevægelserne, fysik og evner bedømmes, ligesom rytterens opstilling og samarbejde med hesten vurderes.

Opgaven

Opmål og optegn en dressurridebane i skolegården eller i en mini model på et A2-ark – lav den i et passende målestoksforhold.

Bogstaver der står rundt om banen er oprindeligt romertal. Der er ingen forklaring på, hvorfor bogstaverne sidder i den rækkefølge de gør.

Bogstaverne er fordelt med lige stor afstand til hinanden langs de længste sider.

Afstanden fra hjørnet til det første bogstav langs de længste sider er halvdelen af afstanden mellem bogstaverne langs siden.
På den korte side sidder bogstavet i midten.

Regn ud hvor stor afstanden mellem bogstaverne skal være, inden I tegner banen op og sætter bogstaver på.

  • Mål og beregn afstanden fra D til G
  • Mål og beregn afstanden fra M til K
  • Mål og beregn omkredsen af firkanten P R S V
  • Mål og beregn omkredsen af firkanten B I E L

Vidste du...

Romertal er et additivt talsystem, som stammer fra etruskerne. Talsystemet er ældre end det romerske alfabet.

I = 1 // V = 5 // X = 10 // L = 50 // C = 100 // D = 500 // M = 1000