Dansk

Skriv et portræt af en der går til ridning

Du skal interviewe én person, der går til ridning. Måske er der en af dine klassekammerater, der går til ridning, eller andre på skolen.

Opgaven

Før du laver interviewet, skal du lave en brainstorm, hvor du skriver alle de spørgsmål ned, du kan komme i tanke om. Det kan f.eks. være:

  • Fortæl lidt om dig selv?
  • Hvorfor går du til ridning?
  • Hvor tit rider du?
  • Find selv på flere.


Derefter skal du sortere dine spørgsmål og lave en rækkefølge.

Under
Tag notater når du stiller dine spørgsmål, eller optag dit interview med din mobiltelefon. Spørg gerne undervejs ind til det han/hun fortæller.

Tag også gerne et billede og spørg om du må bruge det sammen med din artikel. Det er også muligt at personen medbringer hjelm, pisk, seletøj eller andet, du kan tage billeder af og bruge.

Efter
Lyt dine optagelser igennem eller tjek dine noter.

Skriv dit interview ned til en kort artikel. Lav et pænt layout og sæt din artikel op på væggen i klassen eller I kan samle klassens interviews til et lille magasin.

Vidste du...

I New York er det forbudt at åbne og lukke en paraply, hvis der er en hest i nærheden.